Bouw is rol van zondebok zat

Maandag breekt een nieuwe reeks rechtszaken over de bouwfraude aan. Waar het gaat over? Zes ambtenaren, twee bouwers, een Rolls-Royce en een buitenboordmotor.

Bouwers hebben er nooit een geheim van gemaakt. Al sinds het bekend worden van de bouwfraude, eind 2001, zit het ze dwars dat de bouwsector de zwartepiet krijgt toegespeeld wegens het omkopen van ambtenaren – maar dat de ambtenaren die zich lieten omkopen buiten beeld bleven.

Volgende week worden ze op hun wenken bediend. Vanaf maandag moeten zes ambtenaren zich in Rotterdam voor de rechter verantwoorden omdat ze zich zouden hebben laten omkopen en in ruil daarvoor bouwopdrachten hebben verstrekt. Of in ieder geval verdacht worden van het ,,in stand houden of verbeteren van de zakelijke relaties'' met de bouwbedrijven. Zo staat het in de dagvaardingen.

Met deze reeks zittingen begint het tweede openbare deel van de bouwfrauderechtszaken die al maanden in beslag hebben genomen. Vorige maand moesten al (de in totaal achttien advocaten van) vier van Nederlands grootste bouwbedrijven en twaalf (ex-)bestuurders verschijnen. Het was vooral een juridische aangelegenheid, de bestuurders en bouwers zelf komen in januari aan bod.

De processen van komende week draaien wel om de personen. Het openbaar ministerie heeft zich – volgens de advocaten van de ambtenaren, justitie geeft nog geen toelichting – met name gebaseerd op informatie van Ad Bos, een oud-directeur van bouwer Koop Tjuchem die als klokkenluider de bouwfraude openbaar maakte. Bos is zelf ook gedagvaard. Hij moet zich maandag meteen al verantwoorden voor het omkopen van een van de ambtenaren.

Op het vergrijp ,,in strijd met hun plicht'' cadeaus of giften te hebben aangenomen staat voor de ambtenaren een maximale gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van maximaal 45.000 euro. De pogingen van Ad Bos en een andere bouwwerknemer ,,om de ambtenaar te bewegen iets te doen of na te laten'' kunnen worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete van 45.000 euro.

    • Freek Staps