Ausdauer

Naar aanleiding van het artikel `Ausdauer' (W&O, 20 nov), over het evolutionaire nut van duurlopen bij de mens, het volgende. Je hoeft niet terug te grijpen naar historische overleveringen om te weten dat de mens wild kan vangen door het al rennend uit te putten. In de documentaire `The Great Dance - A Hunter's Story' kun je zien hoe een bosjesman een volle dag in de kokende hitte en zonder drinken achter een gemsbok aanrent tot het dier op is en gespiest kan worden. De film eindigt met de titels: `Kort na deze opnames zijn de individuele jachtvergunningen van de !Xo ingetrokken [...] waar hun voorouders meer dan 30.000 jaar jagers-verzamelaars zijn geweest.' Prettig te weten dat die bosjesmensen onze natuur niet meer kunnen vernielen.

    • Hans van Zwol Per Email