Verder verschenen

Pieter Geenen tekent al enige tijd de succesvolle strip Het dagboek van Anton Dingeman voor Trouw. In de aanloop van de millenniumwisseling vatte hij de twintigste eeuw samen in rubrieken. Die zijn nu gebundeld in De vooruitgang (De Harmonie, €19,90). Zowel thematisch als chronologisch gerangschikt, toont Geenen ons een bizarre eeuw.

Het succesvolle duo Rosinski-Van Hamme kondigde bij het 28e deel van hun succesvolle serie `Thorgal' (Kriss van Valnor, Le Lombard, €5,25) aan dat ze over twee delen eindelijk zullen stoppen. Ondertussen duikt Thorgals vroegere aartsvijand, de even aantrekkelijke als kwaadaardige Kriss van Valnor weer op. Maar het lijkt alsof ze van haar fouten heeft geleerd.

Na lange tijd verschijnt er weer een vertaling van een van Frankrijks grootste talenten: Baru. In De Woesteling (Dupuis, €12,95) maken we kennis met een jongen die in de banlieu opgroeit voor galg en rad. Maar waarom begint het verhaal met de bokser in de rechtzaal, terwijl er getuigen worden gehoord die zijn levensverhaal vertellen? Dat lezen we in deel twee.

Matthias Giesen tekent net zulke rare mannetjes als Gary Larson en je moet vaak even nadenken voor je de grap doorhebt. In De zwaartekrachtjaren (Sherpa/De Harmonie, €19,90) combineert Giesen onverenigbaar geachte zaken als Schopenhauer, genetisch gemanipuleerd voedsel en existentialisme met Godzilla, televisiequizzen en horrorfilms.

    • Gerard Zeegers