Overleg tussen EU en Rusland zit vast

De Europese Unie en Rusland hebben nog geen alomvattend samwerkingsakkoord met elkaar gesloten. Minister-president Jan Peter Balkenende zei gisteren na afloop van de top tussen de Unie en Rusland dat is gekozen voor kwaliteit boven snelheid. De Russische president Vladimir Poetin gaat er vanuit dat in mei volgend jaar een akkoord kan worden bereikt.

Beide partijen praten al enige tijd over het creëren van zogeheten ,,gemeenschappelijke ruimtes''. Het gaat hierbij om een economische ruimte, een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, een ruimte van samenwerking op het gebied van buitenlandse veiligheid, en een ruimte van onderzoek en opleiding. Op deze vier terreinen en zouden de EU en Rusland tot verregaande samenwerking moeten komen. Vooral op het veiligheidsterein lopen de besprekingen stroef.

Rusland wil zo snel mogelijk afspraken maken. Toen begin deze maand duidelijk werd dat te weinig voortgang zou worden gemaakt werd van Russische zijde de topontmoeting afgezegd. Als officiële reden werd toen aangegeven dat er nog geen nieuwe Europese Commissie was aangetreden.

Van de kant van de EU is er sprake van minder haast. Diverse EU-landen vinden dat het sluiten van akkoorden met Rusland niet los kan worden gezien van de naleving van mensenrechten in dat land. De Russen vinden dat het niet aan de Europese Unie is om daarover te oordelen. De economische samenwerking moet er uiteindelijk toe leiden dat Rusland deel gaat uitmaken van de Europese vrijhandelszone waarin behalve de EU-landen ook Noorwegen, IJsland en Zwitserland zitten.