Meer illegalen betrokken bij geweldsmisdrijven

Het aantal illegalen dat betrokken is bij ernstige misdrijven als diefstal met geweld, ontvoering en geweldpleging stijgt fors. In 1997 betrof het 3,4 procent van de aanhoudingen onder illegalen; in 2003 is dat gestegen tot 8,8 procent. Dat blijkt uit Justitie Magazine. Volgens Anton van Kalmthout, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Tilburg, wijst dit er niet op dat illegalen crimineler zijn geworden. ,,Het strengere opsporingsbeleid en de grotere celcapaciteit sorteren effect'', meent hij. Naar schatting verblijven er 75.000 tot 125.000 illegalen in Nederland. In 2003 werden bijna 21.000 illegalen om uiteenlopende redenen aangehouden.