`Maak tweede pinksterdag islamitisch'

Nederland behoort niet alleen toe aan christenen maar ook aan moslims, aldus de mediagenieke bisschop Muskens in zijn vandaag verschenen biografie.

,,Het is essentieel dat we groeien naar een nieuwe definitie van onze samenleving'', stelt bisschop Muskens van Breda in zijn vandaag verschenen biografie `Wees niet bang'. ,,De `oude' Nederlanders en de democratische rechtsstaat leveren daar de ondergrond voor, maar de `nieuwe' Nederlanders moeten de kans krijgen zich hier werkelijk te vestigen. Nederland moet ook hun land worden.''

De meest dringende boodschap van Tiny Muskens in de biografie is zijn oproep tot vreedzaam samenleven van verschillende godsdiensten in Nederland. Het boek beschrijft leven, werken en opinies van de mediagenieke bisschop, die tien jaar geleden tot het ambt in Breda werd geroepen. Het boek werd vóór de moord op Theo van Gogh geschreven.

Volgens Muskens is er in Nederland ,,schrikbarend weinig bekend'' over andere religies en culturen, onder meer als gevolg van het ,,eurocentrisch'' onderwijs. Nederland zou in dat opzicht veel kunnen leren van Indonesië, het land waar Muskens lange tijd heeft gewoond en gewerkt. ,,Nederland is een multicultureel en multireligieus land geworden, zoals Indonesië dat al langer is.''

Als oorzaak van het haperen van de multiculturele samenleving in Nederland ziet Muskens een gebrek aan betrokkenheid. Muskens: ,,Samenleven met mensen uit verschillende culturen lukt niet alleen op basis van verheven idealen. Het heeft ook een praktische kant, waarbij eenieder genoeg ruimte moet hebben om te leven en de gewoonten van anderen te verdragen. In de publieke debatten in Nederland is daar weinig aandacht aan besteed, en als het gebeurde, dan bereikten die pleidooien niet alle sociale lagen in de samenleving. Dat heeft geleid tot de eruptie van onvrede over de migranten in ons land, die we sinds de opkomst van Pim Fortuyn meemaken.''

Vandaar zijn pleidooi voor een islamitische nationale feestdag in Nederland, bijvoorbeeld op tweede pinksterdag. ,,Dat zou alle inwoners van Nederland duidelijk maken dat dit land ook toebehoort aan de moslims onder ons. Sommigen zijn huiverig voor dat idee en vinden dat we ons christelijke erfgoed nooit moeten prijsgeven. Maar maakt tweede pinksterdag werkelijk deel uit van dat erfgoed? In landen als Italië, Frankrijk en Spanje kennen ze het niet.''

De Bredase bisschop, 68 jaar oud, werd ruim vijf jaar geleden getroffen door een dubbel herseninfarct. Het heeft hem niet verhinderd zijn werk voort te zetten. Zijn geest is ongebroken, de prelaat maakt dagelijks wandelingen door de stad, daklozen groetend, verliefde homo's een zegenrijk kruisje op het voorhoofd gevend, een coffeeshop binnengaand. ,,Zulke gelegenheden zijn normaal geworden, maar ik blijf het zorgelijk vinden, want ook een joint verandert je bewustzijn en kan minstens geestelijk verslavend zijn.''

Muskens blikt terug op de commotie acht jaar geleden, nadat hij had gezegd dat hij vroeger op school al leerde ,,dat onze Lieve Heer het niet erg vindt als een arme die zijn of haar kinderen niet kan voeden een broodje wegneemt''. In drie maanden tijd gaf hij meer dan honderd interviews. Hij ontving honderden steunbetuigingen, onder meer van bakkers. Muskens memoreert ook dat op televisie het duo Van Kooten en De Bie er aandacht aan besteedde. ,,Zij toonden aan dat het brood bij de meeste bakkers zo goed opgeborgen ligt, dat het haast ondoenlijk is er een te stelen.''

Muskens herhaalt zijn opvattingen over condooms. Die kunnen de bestrijding van aids bevorderen. ,,Wat mij betreft mogen vrouwen wier mannen besmet zijn met het aids-virus hun eigen leven en dat van hun kinderen beschermen door het gebruik van een condoom te eisen.'' Niet alle bisschoppen zijn het met dit standpunt eens, erkent Muskens. Toch heeft iedereen recht op een eigen mening. ,,Ik ben het niet eens met de stelling dat je pas katholiek bent als je de mening van paus en bisschoppen belangrijker vindt dan je eigen mening.''

Krachtig zijn in dit boek opnieuw zijn opinies over het celibaat, de regel dat priesters niet getrouwd mogen zijn. Muskens dringt aan op een nieuwe grote kerkvergadering in Rome, een Derde Vaticaans Concilie. Een van de gespreksonderwerpen zou het celibaat moeten zijn, ,,het opheffen van de verplichte koppeling van celibaat en priesterwijding in de westerse kerk''.

Ook herhaalt Muskens in zijn boek, opgetekend door Arjan Broers, zijn twee jaar geleden gedane uitspraak dat paus Johannes Paulus II het verdient om als `de Grote' de geschiedenis in te gaan, maar op dit ogenblik beter kan aftreden. ,,Mijn bewondering voor zijn persoonlijkheid en zijn pontificaat blijft, ook al zou ik het voor hem en zijn kerk beter vinden als hij terug zou treden.''

    • Arjen Schreuder