Kamer akkoord met VUT-voorstel

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies per 1 januari 2006 te schrappen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Pagina 9