Kamer akkoord met nieuw VUT-voorstel

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies per 1 januari 2006 te schrappen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Ook de PvdA ging akkoord, maar de sociaal-democraten tekenden wel aan dat zij niet verantwoordelijk willen zijn voor de invoeringsdatum van 1 januari 2006. Kamerlid Depla (PvdA) zei tijdens het debat dat het bedrijfsleven meer tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op de nieuwe regeling. Maar volgens de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de invoeringsdatum wel haalbaar.

Het kabinet wil met de nieuwe wet het gebruik van VUT en prepensioen ontmoedigen, zodat werknemers langer blijven doorwerken. In plaats van VUT en prepensioen komt er een levensloopregeling, waarmee gespaard kan worden voor allerlei vormen van verlof. Dit verlof kan worden gebruikt tijdens het `spitsuur van het leven', bijvoorbeeld om voor kinderen te zorgen, maar ook om eerder te stoppen met werken. Het kabinet bereikte op 5 november al een akkoord met de sociale partners over de maatregelen.

De PvdA diende tijdens het debat een motie in waarin het kabinet wordt verzocht te onderzoeken of de AOW-leeftijd flexibel kan worden. Een ruime Kamermeerderheid van VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en LPF steunde de motie. Minister De Geus zei vorige week vrijdag nog geen onderzoek te willen doen naar het zogenoemde Zweedse model, waarbij werknemers ervoor kunnen kiezen hun ouderdomsuitkering eerder of later dan hun 65ste te ontvangen. Nadat de PvdA in de motie had vastgelegd dat het recht op AOW op het 65ste levensjaar uitgangspunt blijft, liet De Geus zijn bezwaren varen.

Volgens de vakcentrale FNV betekent de nieuwe wet niet het einde van het vervroegd pensioen. 80 procent van de werknemers die nu op prepensioen rekenen, zou daar ook in de toekomst gebruik van kunnen maken.