Brussel zet satelliet in om boer te controleren

De Europese Commissie gaat gebruik maken van satellieten om te controleren of boeren zich houden aan de regels voor subsidies. Het gaat om een geavanceerd satellietsysteem MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing Program). Met dit systeem voor satellietwaarneming kan nauwkeurig worden ingezoomd op boerenbedrijven en landerijen. In 2003 en 2004 zijn al proeven genomen. In 2005 gaat het op grote schaal van start in een gebied van 140.000 tot 150.000 vierkante kilometer (vier keer Nederland).

Het is de bedoeling dat boeren bij hun aanvraagformulieren voor subsidies ook digitale kaarten ontvangen van hun bedrijf. Hierdoor kunnen fouten bij de subsidieaanvraag tot een minimum worden beperkt. De nieuwe controlemethode is vooral belangrijk door de toetreding van nieuwe lidstaten.

Via satellietwaarneming kan onder meer worden vastgesteld of boeren zich houden aan milieuvoorwaarden, die onderdeel zijn van het onlangs hervormde Europese landbouwbeleid. Ook kan worden gecontroleerd of boeren de gewassen verbouwen waarvoor subsidie is aangevraagd. In het hervormde landbouwbeleid is de inkomenssteun aan boeren slechts gedeeltelijk losgekoppeld van de productie, zodat controle hierop belangrijk blijft.

De woordvoerder van landbouwcommissaris Fischer-Boel onderstreept dat de Commissie ,,accountantscontroles en controles ter plaatse zal blijven uitvoeren''. De afgelopen jaren is voor honderden miljoen aan subsidie ten onrechte uitgekeerd.