Belastingverlaging voor Italianen

De Italiaanse regering heeft na maanden van discussie een akkoord bereikt om de belastingen in 2005 met 6,5 miljard euro te verlagen. De laagst betaalden krijgen er 15 euro per maand bij en managers met een inkomen van 90.000 euro gaan er per maand 143,50 op vooruit. Een half miljard euro komt ten goede aan de bedrijven.

Het akkoord vervangt de afspraak van twee weken geleden die voorzag in een lastenverlichting van 3 miljard euro die gericht was op de ondernemers.

Een aanzienlijk deel van de lastenverlichting zal door de burger zelf moeten worden betaald. Zo zal 2 miljard moeten worden opgebracht door personen die illegaal een huis hebben gebouwd en die dat willen legaliseren. Ook de accijnzen op sigaretten en de tarieven voor publieke diensten zullen stijgen. Daarnaast zal de maatregel tussen nu en 2007 75.000 ambtenaren hun baan kosten.