Behandeling onder dwang verruimen

Patiënten mogen onder dwang worden behandeld als ze onbehandeld een gevaar voor zich zelf of anderen vormen. Dit zegt het comité van ministers van de Raad van Europa in zijn advies over de bescherming van de rechten van mensen met een psychiatrische aandoening. In Nederland is op dit moment dwangbehandeling alleen toegestaan als daarmee gevaar voor de inrichting wordt voorkomen. Psychiaters pleiten al geruime tijd voor verruiming van behandeling onder dwang om zo opsluiting in een separeerruimte te voorkomen.