Bedrijven binnen EU kunnen gemakkelijker fusie aangaan

Bedrijven uit verschillende lidstaten van de Europese Unie zullen gemakkelijker kunnen fuseren. Vooral voor middelgrote en kleine bedrijven worden fusies door een vereenvoudiging van regels veel goedkoper.

EU-ministers bereikten hierover gisteren overeenstemming. ,,Herstructurering en kennisuitwisseling worden voor bedrijven gemakkelijker'', zei minister Brinkhorst (EZ). Het Europarlement moet nog oordelen.

De ministers namen een laatste struikelblok weg door een akkoord over medezeggenschap van werknemers bij bedrijven met meer dan 500 werknemers.

Volgens de nieuwe fusieregels kunnen vennootschappen met één juridische overeenkomst hun activa en passiva samenvoegen. Tot nu toe waren op grond van nationale regels veel aparte overeenkomsten nodig. Fuserende bedrijven kunnen onderhandelen over medezeggenschap voor werknemers. Indien ze er niet uitkomen, moeten ze zich houden aan een bepaling uit de richtlijn. Deze zegt dat de hoogste standaard van medezeggenschap van het thuisland van een van de fuserende bedrijven geldt, als ten minste eenderde van de werknemers vóór de fusie onder dit medezeggenschapsregime viel. Dit was een wens van Duitsland.

Voor het Nederlandse EU-voorzitterschap is vermindering van administratieve lasten voor bedrijven topprioriteit. De ministers werden het eens over een eerste lijst van 15 EU-richtlijnen die aan de Europese Commissie ter vereenvoudiging wordt voorgelegd. De ministers bleken gevoelig voor klachten van bedrijven over de hoge kosten van een omstreden voorstel (`Reach') dat hun gaat verplichten zo'n 30.000 chemische stoffen te registreren en te testen. Er was dan ook steun voor het idee dat het bedrijven mogelijk maakt voor dezelfde stof gezamenlijk met één test en registratie te volstaan.