A'dam wil heffing op rijden in de stad

Amsterdam wil binnen vijf jaar het rekeningrijden invoeren. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft daar gisteren mee ingestemd.

De heffing is volgens wethouder Van der Horst (verkeer en vervoer, VVD) dringend nodig omdat op de wegen in en om de hoofdstad de komende jaren een ,,verkeersinfarct'' dreigt te ontstaan.

Het voorstel tot een zogenaamde dynamische heffing, waarbij een automobilist variërend voor het tijdstip en de plek waar hij rijdt betaalt, staat in het het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan.

Het college vond een vaste heffing, wat de VVD voorstelde, niet voldoende om de verkeersproblemen op te lossen.

Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), dat het Verkeers- en Vervoersplan opstelt, wil pas in 2015 de tijdsafhankelijke heffing invoeren, nadat eerst de zogheten platte heffing - betalen per gereden kilometer - is ingevoerd. Wethouder Van der Horst waarschuwde dat deze zogeheten platte heffing ,,voor geen meter werkt''.

Het Amsterdamse college wil met het prijsbeleid de automobilist niet beperken, maar de verkeersomstandigheden juist verbeteren. De heffing moet de drukte in de spits verminderen en kan worden gebruikt om noodzakelijke investeringen te doen in de infrastructuur.

Het ROA zal uiteindelijk een plan opstellen dat vervolgens als advies naar het Rijk gaat. De uiteindelijke beslissing over het invoeren van een variabele heffing ligt bij minister Peijs (Verkeer en Waterstaat).

De minister ging deze week, onder druk van de PvdA, VVD, D66 en GroenLinks, akkoord om nog deze kabinetsperiode een kilometerheffing of een andere vorm van betalen voor gereden kilometers voor autogebruikers in te voeren.

De ANWB vindt het onbegrijpelijk dat Amsterdam op dit moment met een dergelijk voorstel komt. ,,Peijs heeft een platform ingesteld dat volgend voorjaar een advies moet uitbrengen over de mobiliteit', meent de belangenorgansiatie. ,,In dat platform is ook het Amsterdamse gemeentebestuur vertegenwoordigd. Daarom vinden wij het merkwaardig dat het college het advies niet afwacht'', aldus een woordvoerder van de ANWB.

Volgens de organisatie bevordert het niet ,,de helderheid'' als overal in het land initiatieven opduiken.