Zwakke dollar is een probleem

Het is tekenend voor de diepe val van de Amerikaanse dollar op de valutamarkten en in de ogen van de wereld dat er serieus gesproken wordt over de mogelijkheid dat de euro zijn plaats gaat innemen als mondiale reservemunt. De eurozone vertoont nauwelijks groei, veel lidstaten zitten diep in de schulden en er is geen geloofwaardig politiek supranationaal gezag. Toch heeft de regering van Rusland laten weten te overwegen een deel van zijn buitenlandse valutareserves om te zetten van dollars in euro's. Als deze stap navolging ondervindt, zou dat tot wanorde leiden op de valutamarkten.

De Russische bekendmaking weerspiegelt een wereldwijd verlies aan vertrouwen in de Amerikaanse bereidheid om de uit de hand lopende tekorten op de handels- en betalingsbalans aan te pakken. Zij volgt op een waarschuwing van de plaatsvervangend gouverneur van de Chinese centrale bank dat de Verenigde Staten hun economie op orde moeten zien te krijgen en moeten ophouden anderen de schuld te geven van hun structurele problemen. Van China eisen dat het zijn munt, de yuan, revalueert, was volgens hem niet de juiste methode om het tekort op de Amerikaanse handelsbalans te verminderen.

De vice-gouverneur heeft beslist gelijk als hij de buitensporige Amerikaanse consumptie en het tekortschietende sparen de schuld geeft van het enorme tekort op de Amerikaanse handelsbalans. Maar hij heeft ongelijk als hij beweert dat de oplossing uitsluitend in Amerikaanse handen ligt. Het tekort is nu zo groot dat iedere poging om het te verkleinen – door aanpassing van het begrotingsbeleid of door verdere devaluatie van de dollar – risico's voor de wereldeconomie met zich meebrengt. De waardevermindering van de dollar trekt al een wissel op landen en muntstelsels met zwevende wisselkoersen als de eurozone, Japan en Zuid-Korea, waar luid wordt geroepen om interventie door de centrale banken ter ondersteuning van de dollar. Ook de rest van de wereld moet zich schrap zetten. President Greenspan van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, Waarschuwde daar vorige week al voor. De VS voelen er niet voor de dollar te verdedigen zolang de binnenlandse gevolgen van de waardevermindering weldadig zijn.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Simon Nixon