Vernietigend rapport over integratie

De Franse Rekenkamer heeft een vernietigend oordeel geveld over immigratie en de integratie van immigranten in Frankrijk. In een gisteren gepubliceerd rapport is sprake van een `crisissituatie'.

De crisissituatie is volgens de opstellers van het rapport niet veroorzaakt door de immigratie zelf, maar door het `zwalkende' beleid dat regeringen van zowel linkse als rechtse signatuur de afgelopen dertig jaar gevoerd hebben.

Opeenvolgende regeringen hebben hun bemoeienis beperkt tot een beleid van toelaten en afwijzen van immigranten en zijn niet doeltreffend geweest ten aanzien van onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid van nieuwkomers. Doelend op de vijf miljoen moslims op een bevolkingsaantal van zestig miljoen noemt de Rekenkamer Frankrijk als het land waar het probleem `waarschijnlijk het cruciaalst' is van alle landen van de Europese Unie.

Het is de eerste keer dat de Rekenkamer, die de overheidsuitgaven controleert, zich uitspreekt over de integratie. Het college signaleert drie grote problemen: de concentratie van immigranten in `moeilijke' wijken die de segregatie in de hand werkt; de sociaal-economische situatie van een groot aantal immigranten en hun kinderen die bovendien te maken krijgen met discriminatie; het aantal illegale immigranten en hun levensomstandigheden.

De problemen zijn ontstaan doordat de overheid zich geen rekenschap heeft gegeven van de veranderende aard van de immigratie. Kwamen immigranten aanvankelijk alleen om te werken en `tijdelijk', gaandeweg werd hun komst ingegeven door familiebanden en werd hun verblijf definitief. De oliecrisis van 1974 en de daarop volgende recessie, waarvan de immigranten als eersten slachtoffer werden, heeft de problemen vergroot.

De Rekenkamer beveelt een strikter toelatings- en uitwijzingsbeleid aan, en tegelijkertijd een veel grotere bemoeienis van de overheid met integratie van legale nieuwkomers. Kenmerkend voor het probleem van de illegale immigratie is dat de schattingen per ministerie en overheidsorgaan variëren van 13.000 tot 200.000 illegalen per jaar. De Rekenkamer doet ook allerlei aanbevelingen ten aanzien van meer gespreide huisvesting, hulp bij de aanschaf van een eigen woning, beter onderwijs en bestrijding van discriminatie. Positieve discriminatie wijst het college echter als `onbillijk' voor anderen van de hand.

    • Pieter Kottman