Tomahawks passen niet bij rangorde Nederland

Uit verhouding. Zo kan de strijd worden getypeerd van minister Kamp van Defensie om Tomahawk-kruisraketten aan te schaffen. De argumenten die hij aanvoert in het artikel `Kamp volhardt in Tomahawk-strijd' (NRC Handelsblad, 19 november) zijn op zich juist in de wereld van vandaag. Ook is er niemand tegen een weerbare democratie.

Maar waar het hier om gaat, is of een middelgroot land als Nederland met dit soort wapens wereldwijd dient te koketteren. Zulke wapens zijn niet in de pas met het steeds maar weer neerwaarts bijgestelde ambitieniveau als gevolg van het steeds maar weer neerwaarts bijgestelde defensiebudget. Meer passend bij de `rangorde' van ons land en zijn bescheiden militaire middelen zou zijn het geld te besteden aan het aanvullen van de huidige incomplete expeditionaire militaire middelen. Bijvoorbeeld door het operationeel stellen van een derde mariniersbataljon in Nederland of het geld toe te voegen aan het budget voor de bouw van een schip dat inzetbaar is voor bevoorrading op zee én als helikopterbasis kan dienen voor operaties ver van huis. Of ik durf het haast niet te schrijven het overeind houden van de Orion patrouillevliegtuigen. Vliegtuigen die bij uitstek passen bij een expeditionaire krijgsmacht.

    • Paul C. Greuter