Spijkers weg uit PCM-top

Mai Spijkers treedt terug als directeur van PCM Algemene Boeken. Hij gaat zich volledig richten op zijn werk als directeur van Prometheus Meulenhoff, de uitgeverij die volgend jaar ontstaat door de voorgenomen fusie van Prometheus, J.M. Meulenhoff en Vassallucci.

Spijkers combineerde de leiding van PCM Algemene Boeken sinds ruim een jaar met het directeurschap van uitgeverij Prometheus. Spijkers, die in 1999 overstapte van uitgeverij Prometheus naar de leiding van de boekentak van PCM, erkent dat zijn nieuwe functie ,,strikt genomen'' gezien kan worden als een daling in de hiërarchie. ,,Mijn hart ligt bij het uitgeven zelf. Meulenhoff Prometheus moet de beste literaire uitgeverij van Nederland worden. Dat is niet te combineren met de leiding van PCM Algemene Boeken. Ik heb om de verandering gevraagd, en ben blij dat deze kogel door de kerk is.''

Hoe de fusie-uitgeverij Meulenhoff Prometheus eruit zal zien, is nog niet duidelijk. Het personeel van Meulenhoff, Arena en Vassallucci heeft zich vorige maand in een brief aan de Raad van Bestuur van PCM beklaagd over Spijkers en de concernleiding. ,,Wij zijn van mening dat PCM Uitgevers de omgangsvormen [...] op grove wijze geschonden heeft en nog steeds schendt.'' Zij verwijten Spijkers onder meer dat hij de reorganisatie, waarbij vijftien arbeidsplaatsen op het spel staan, zonder overleg heeft proberen door te voeren. Twaalf medewerkers kregen te horen dat ze `boventallig' waren, nog voordat de ondernemingsraad om advies was gevraagd. Dat advies wordt volgende week verwacht.

De brief noemt het ,,gezien de verstoorde verhoudingen bijzonder onwenselijk'' als Spijkers vóór de fusie tijdelijk de dagelijkse leiding van Meulenhoff, dat zonder directeur zit, op zich zou nemen. Spijkers, die het personeel van Meulenhoff al heeft toegesproken, meent dat er ,,absoluut voldoende draagvlak'' is voor de nieuwe fusie-uitgeverij.

De taken van Spijkers als directeur van PCM Algemene Boeken worden waargenomen door Ben Knapen, lid van de Raad van Bestuur van PCM. Zijn collega Anthonie Zoomers neemt de portefeuille Algemene Media Groep (met onder meer het Algemeen Dagblad) van Knapen over en gaat dat deel van PCM ad interim leiden.

    • Arjen Fortuin