Overheid niet in staat angst weg te nemen

Het artikel van Siep Stuurman (Opinie & Debat, 20 september) geeft goed weer dat de religieuze instituten middels een vaste, kleine kern van hardliners de angst voor de dood en het hiernamaals goed levend weten te houden.

Angst en onzekerheid zijn voedingsbodems voor diegenen die op spiritueel en godsdienstig vlak weinig geestelijke bagage hebben ontwikkeld. De atheïst weet namelijk stellig dat er geen god is, maar alle anderen zijn vaak zoekenden naar antwoorden op hun levensvragen. De wijze waarop zij die zoektocht vormgeven is vaak bepalend hoe seculier zij in het leven staan. Daar onze overheid niet in staat is angst en onzekerheid weg te nemen in onze multiculturele maatschappij, worden grote groepen haast gedwongen hun toevlucht te zoeken in vaak extreem gedachtegoed en orthodoxie als de oplossing of ter geruststelling voor hun angst.

Religies koesteren op hun beurt deze angst, omdat dat hun bestaansrecht weer garandeert.

Zij zijn dan immers degenen die met oude boekenwijsheden kunnen strooien, zodat de goedgelovigen braaf aan hun lijntje lopen en dingen doen, die lijnrecht in tegenspraak zijn met het oorspronkelijke gedachtegoed van diezelfde religie. Het afscheid nemen van een religie kan alleen plaatsvinden als men het goddelijke in zichzelf vindt en niet buiten zichzelf plaatst, zoals de reli-instituten ons willen doen geloven. Alleen dan zijn wij in staat liefde te delen met elkaar en begrip en respect op te brengen voor de medemens.

    • Hans Hoolmans