Ook Curaçao heeft behoefte aan steun

Nu Nederland helaas ook weet wat het betekent om terreur binnenshuis te hebben, is het misschien goed om recente geschiedenis te memoreren. Een jaar of twee geleden deed onze toenmalige (tevens huidige) minister van Justitie een beroep op Nederland om militairen in te zetten om een buurt te zuiveren van wapens. Dit verzoek werd afgewezen met het argument dat dit geen taak voor defensie was maar voor de politie.

Recentelijk werd de politie in Den Haag tijdens de actie in het Laakkwartier bijgestaan door eenheden van de mariniers en de koninklijke marechaussee. Blijkbaar is de antiterreuractie in Den Haag wel gedeeltelijk een militaire actie. Zoals bekend wordt Curaçao al geruime tijd aanhoudend geconfronteerd met gewapende overvallen en moorden (dit jaar al meer dan 900 gewapende overvallen en 43 mensen vonden een gewelddadige dood). Het enige verschil met de huidige terreur in Nederland is dat hier geen ideologische oorzaak aan ten grondslag ligt.

Als onze huidige criminaliteitscijfers geëxtrapoleerd zouden worden naar de Nederlandse situatie, zouden ministers als Zalm de staat van oorlog voor het gehele land afroepen terecht overigens. Terreur is oorlog. Oorlog is defensie, en defensie is een militaire aangelegenheid. Een Antilliaanse minister van Justitie die Nederlandse militaire hulp inroept heeft politieke moed. Indien wederom een dergelijk beroep op Nederland gedaan zou worden, hoop ik dat dit verzoek wordt beoordeeld met in gedachten de reacties naar aanleiding van het gebeuren in Den Haag en de moord op Van Gogh.

    • Alex. Roose