MKB: meer oog gevolgen economie

MKB-Nederland wil meer samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling. De Nota Ruimte besteedt te weinig aandacht aan de aanstaande demografische ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de economie. Dat heeft de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf vandaag gezegd. MKB heeft voorstellen gedaan om de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM) aan te scherpen. De Tweede Kamer bespreekt deze volgende week. MKB bepleit meer aandacht voor de veranderingen in aantal en samenstelling van de bevolking, zoals de vergrijzing. Die hebben gevolgen voor de manier waarop de economische activiteiten worden gerangschikt.