Minister heeft oppositie van 150 Kamerleden

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) kreeg in de Tweede Kamer veel kritiek over zich heen. Toch konden er nog zaken worden gedaan. Zo krijgt Delft over tien jaar zijn spoortunnel.

,,Blijkbaar is er iets verkeerd gegaan tussen de Kamer en mij'', zei minister Peijs (Verkeer, CDA) ogenschijnlijk onaangedaan aan het slot van het debat over haar begroting voor 2005. Het was haar reactie op een lawine van kritiek die twee dagen aanhield en waar de regeringspartijen VVD en D66, zij het op verschillende toonhoogte, even overtuigd aan deelnamen als de oppositiepartijen. Volgens Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) heeft de minister zelfs een oppositie van 150 Kamerleden.

Gebrek aan visie en daadkracht, geen politieke moed, slechte omgang met de Tweede Kamer – het is maar een greep uit de verwijten die Peijs over zich heen kreeg. Nadat Kamerlid Van der Ham (D66) haar namens de fractie van de kleinste regeringspartij had gevraagd of ze ook iets zou doen met de kritiek, ,,want het levert u toch schrammen op'', antwoordde minister Peijs: ,,Ik neem het ter harte, maar soms was de kritiek te hard.''

Het opvallend negatieve oordeel van de liberaal Hofstra over de CDA-minister leidde bij de afronding gisteravond zelfs tot een botsing met de fractie van het CDA. Beide partijen wilden met steun van de LPF de minister via een motie aanzetten tot meer actie bij het terugdringen van de files. Maar voordat Peijs haar oordeel had kunnen geven, trok CDA-woordvoerder Van Hijum zijn steun in.

,,Hofstra geeft een verkeerde lading aan deze motie, daardoor wordt het een soort van voorwaardelijk vertrouwen en daar doe ik niet aan mee'', aldus Van Hijum. ,,Mallotig gedrag'', noemde Hofstra de actie van zijn collega. Hofstra: ,,Ik heb nergens het woord wantrouwen gebruikt.'' Vervolgens liet de minister tot verbijstering van de Kamerleden weten de aansporing te zien als een ,,ondersteuning van het beleid''.

In haar begroting legt de minister het accent vooral op het inhalen van achterstallig onderhoud, zowel aan snelwegen als bij het spoor. Maar de grote meerderheid in de Tweede Kamer maakt zich vooral zorgen over het feit dat de wegen steeds meer verstopt raken. De economische schade hiervan is volgens Peijs op jaarbasis ruim 1 miljard euro.

De nood is blijkbaar nu zo hoog dat in het debat een opmerkelijk verbond werd gesloten tussen PvdA en VVD die, met steun van D66 en GroenLinks, een motie opstelden om nog in deze kabinetsperiode de kilometerheffing in te voeren. De partijen willen niet dat Peijs het laat bij een plan dat een volgend kabinet na 2007 zal moeten uitwerken. ,,Er is nu draagvlak voor in de Kamer, gebruik die dan ook'', spoorde woordvoerder Dijksma (PvdA) de minister aan. ,,We hebben geen geduld meer'', aldus Van der Ham (D66).

Aanvankelijk wilde Peijs vasthouden aan haar voornemen om het speciaal hiervoor opgerichte platform onder leiding van voormalig ANWB-directeur P. Nouwen ,,in alle rust'' een voorstel te laten ontwikkelen dat in de loop van volgend jaar dan kan worden uitgewerkt tot een besluit waar na de verkiezingen in 2007 over zou kunnen worden beslist. Dat vinden de Kamerleden te riskant: ,,Dan wordt er weer van alle kanten aan getrokken, blijft er niks van over''. Uiteindelijk besloot Peijs om de motie niet te ontraden.

Veel kritiek was er van PvdA en SP op de bezuinigingen die de minister toepast bij het openbaar vervoer. In diverse regio's verdwijnen hierdoor busverbindingen, wat SP-Kamerlid Gerkens tot het verwijt bracht: ,,U ontloopt uw landelijke verantwoordelijkheid.'' Peijs vindt dat de regio's zelf kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet. ,,Dat kan alleen als ze hiervoor ook voldoende geld krijgen'', aldus Gerkens.

Na stevige druk vanuit de Tweede Kamer gaf Peijs haar verzet op tegen de spoedige aanleg van een spoortunnel in het centrum van Delft. Eerder had ze de reservering van de financiële middelen hiervoor verschoven tot na 2010 en in september ging ze nog in tegen een uitspraak van de Tweede Kamer om 344 miljoen euro vrij te maken voor het omvangrijke project. Tijdens het begrotingsdebat deelde Peijs echter mee voldoende meevallers te hebben om de werkzaamheden van start te laten gaan. Als vanaf nu concreet aan het plan wordt gewerkt, kan de tunnel in 2008 worden gegraven.

    • Harm van den Berg