Kamer wil vier korvetten voor marine kopen

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de aanschaf van vier nieuwe korvetten voor de Koninklijke Marine, zo bleek gisteren bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Defensie.

De korvetten zijn volgens de fracties van CDA, VVD, D66, LPF, ChristenUnie en SGP niet alleen nuttig voor kustwachttaken, maar de bouw ervan zou ook een welkome impuls betekenen voor de nog overgebleven Nederlandse marinewerven. De kosten – zo'n 600 miljoen euro – zouden voor een deel kunnen worden gedekt uit de verkoop van twee M-fregatten. Hiervoor hebben België en Chili al belangstelling getoond.

Minister Kamp (Defensie, VVD), die vanavond zal reageren op de wens van de Kamer, heeft al eerder aangegeven dat hij de bouw van nieuwe korvetten te duur acht. De Kamer hoopt Kamp er echter toe te brengen een onafhankelijke kostenberekening te laten maken van de korvetten. Daaruit zal volgens de Kamer vermoedelijk blijken dat de kosten niet hoger zijn dan bij handhaving van de fregatten, die aanmerkelijk duurder zijn in het gebruik.

Voor een oude wens van Kamp zelf – de aanschaf van Tomahawk-kruisraketten voor de LCF-fregatten – voelt de Kamer veel minder. Volgens de minister wordt de effectiviteit van de marine door de raketten, die doelen op het land op een afstand van 1.600 kilometer kunnen raken, sterk vergroot. De kosten van dertig raketten, geschat op ruim 100 miljoen euro, zijn bovendien vrij bescheiden, zo houdt Kamp de Kamer al enige tijd voor.

Bij de begrotingsbehandeling toonde echter alleen VVD-woordvoerder Van Baalen zich hiervan een voorstander. Zijn CDA-collega Kortenhorst gaf aan dat hij weliswaar geen principiële bezwaren heeft tegen de aanschaf van de raketten, maar het geld liever besteedt aan zaken die zijns inziens urgenter zijn. Hij wees bijvoorbeeld op de noodzaak de helikoptercapaciteit uit te breiden. De Tomahawks zijn volgens hem bovendien onnodig omdat F-16-gevechtsvliegtuigen ook al beschikken over de mogelijkheid raketten af te schieten.

Kamerlid Bakker (D66) verwoordde dezelfde visie als het CDA. Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP zijn ook tegen. Zij hebben principiële bezwaren. Met de raketten loopt Nederland eerder kans bij conflicten te worden betrokken. Bovendien is Nederland voor het afvuren daarvan afhankelijk van Amerikaanse satellietinformatie.