Indonesië zoekt opheldering in de zaak-Munir

De Indonesische president gaat zich bemoeien met het onderzoek naar de dood van Munir, de activist die werd vergiftigd op weg naar Nederland.

De zaak-Munir, de dood door vergiftiging van deze activist voor mensenrechten, is op het hoogste niveau beland. Na terugkeer van de APEC-top in Chili ontving president Susilo Bambang Yudhoyono gisteren Munirs weduwe Suciwati.

Munir Said Thalib (38) overleed tijdens een vlucht van Jakarta naar Amsterdam. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verrichtte autopsie op zijn lichaam en trof een dodelijke dosis arsenicum aan.

In de hal van het Merdekapaleis wachtte de president Mbak (zus) Suci op en drukte haar warm de hand. De weduwe werd vergezeld door drie mannen: advocaat Todung Mulya Lubis en bestuursleden van KontraS en Imparsial, niet-gouvernementele organisaties die door Munir zijn opgericht. Het gesprek duurde een uur. ,,De president'', zei Suciwati na afloop, ,,heeft zijn diepste leedwezen uitgedrukt met de dood van mijn man en beloofd dat hij een onafhankelijk onderzoeksteam zal samenstellen.'' Yudhoyono zei tegen de pers dat hij de zaak-Munir hoge prioriteit zal geven.

De president vroeg zijn bezoekers op korte termijn een voorstel in te dienen voor de taakomschrijving en samenstelling van het onderzoeksteam, dat rechtstreeks verantwoording aan hem zal afleggen. Volgens Rachland Nashidiq, Munirs opvolger als directeur van Imparsial, moeten de naspeuringen van het team het politieonderzoek aanvullen en moet voorkomen worden dat de onderzoekers elkaar voor de voeten lopen.

Indonesische politici hebben zich intussen vastgebeten in de zaak. Maandag hield de vaste Kamercommissie voor Justitie en Mensenrechten, op verzoek van Suciwati, een hoorzitting. Tijdens die sessie trokken enkele activisten en Kamerleden fel van leer tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat het zo lang heeft gewacht met het informeren van de nabestaanden over de autopsieresultaten. Ook nadat die bevindingen via de Nederlandse ambassade waren overhandigd aan Buitenlandse Zaken, moest Suciwati de nodige druk uitoefenen om inzage te krijgen in het rapport.

Dinsdag betuigde het parlement in plenaire zitting steun aan de vorming van een onafhankelijk team. Het besloot ook zelf een enquêtecommissie te formeren.

Het hoofd van de landelijke recherche, commissaris-generaal Suyitno Landung, zei gisteren dat zijn mensen de complete lijst hebben van mensen die kort voor en tijdens de vliegreis in contact zijn geweest met Munir. Die zullen snel worden benaderd om uitleg.

Dinsdag rapporteerde de landelijke politiechef, generaal Da'i Bachtiar, de regering dat het politieteam dat vorige week naar Nederland vertrok, problemen ondervond. Het had gevraagd om de resultaten van het daar verrichte onderzoek, maar de Nederlandse autoriteiten verlangden een officieel rechtshulpverzoek. Dat kwam er dinsdag en volgens een woordvoerder in Den Haag zal inwilliging van het verzoek nog ,,enige tijd'' in beslag nemen. Justitie in Nederland beschikt niet alleen over het originele autopsierapport van het NFI, maar ook over het forensische materiaal, de bijbehorende processen-verbaal en persoonlijke bezittingen van Munir.

Munirs familie is de afgelopen week tot driemaal toe bedreigd. Zaterdag werd bij de woning van Suciwati, in een voorstad van Jakarta, een pakje bezorgd met de kop en poten van een kip en een briefje waarin stond: `Waag het niet de strijdkrachten hierin te betrekken, anders eindig je op deze manier'. Zulke pakjes werden ook bezorgd bij verwanten van Munir. Stafchef Endriartono Sutarto van de strijdkrachten heeft ontkend dat het leger betrokken was bij Munirs dood. Hij zegde alle medewerking toe bij het onderzoek.

    • Dirk Vlasblom