Huurfraude lager dan verwacht

Ruim 10 procent van de 846.000 mensen die huursubsidie ontvangen, heeft de afgelopen twee jaar inkomsten niet opgegeven bij de belastingdienst, waardoor zij meer huursubsidie ontvingen dan waar zij recht op hadden. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Dekker (VROM) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ruim 6 procent van de 1.200 mensen die voor het onderzoek zijn ondervraagd, geeft aan over vermogens te beschikken die niet zijn gemeld; 5 procent heeft bezittingen in het buitenland niet opgegeven en op 3,6 procent van de adressen wonen meer mensen dan zijn ingeschreven bij de gemeente. Het onderzoek geeft geen totaal aantal fraudeurs.

Het aantal gevallen van fraude ligt lager dan op basis van onderzoek uit 1997 door het ministerie van Justitie werd verwacht. Toen werd geschat dat 26 procent van de huursubsidieontvangers loog over het inkomen. De respondenten gaven aan bang te zijn voor sancties als zij betrapt zouden worden, maar schatten de kans op controle niet hoog in.

Minister Dekker heeft ,,enige zorg'' over de resultaten en stelt samen met de belastingdienst een vervolgonderzoek in om uit te zoeken voor hoeveel geld er wordt gefraudeerd.

Het is de bedoeling dat de belastingdienst per 1 januari 2006 de uitvoering van de huursubsidiewet overneemt van het ministerie van VROM.