Hofstra

Tweede-Kamerlid voor de VVD Hofstra is geen commissaris bij Hofstra Verkeersadviseurs, zoals vermeld in het artikel `Peijs niet berekend op taak' (23 november, pagina 2). Wel vervult hij een commissariaat bij het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau in Assen.