Grensconflict over zandplaat

Schiermonnikoog ligt voor een deel op Gronings gebied. Een grenscorrectie is nodig. Buurgemeente Eemsmond wil daarvoor geld. Maar Schier weigert.

,,Het zijn en blijven Groningers, mevrouw. Ze willen het onderste uit de kan.'' Raadslid H.D.J. Carette van Ons Belang (drie van de negen zetels tellende gemeenteraad van Schiermonnikoog) zegt dat zijn partij zich niet onder druk laat zetten. Zij zijn en blijven mordicus tegen een financiële vergoeding aan de ,,overzeese'', Groningse buurgemeente Eemsmond.

Schier is de laatste vijftien jaar twee kilometer oostwaarts gegroeid en wandelde feitelijk Groningen binnen. Voor een grenscorrectie zou Eemsmond compensatie moeten krijgen, zo kwamen de provincies Groningen en Fryslân en de colleges van beide gemeentes deze zomer overeen. Eemsmond raakt immers, door verlies van de zandvlakte aan Schier, geld uit het gemeentefonds kwijt.

De Friese Staten stemden ermee in dat Groningen eenmalig 274.000 euro krijgt, omdat het inkomsten misloopt uit het Provinciefonds. Eemsmond zou bijna 37.000 euro (vijf keer de bijdrage uit het gemeentefonds) krijgen. B en W van Schier stelden voor om hiervan netto 23.000 euro voor zijn rekening te nemen. Maar de Oger raad stemde unaniem tegen. Zo is de kwestie in een impasse beland. B en W ,,broeden'' volgens gemeentesecretaris S. Dijs nu op een nieuw raadsvoorstel, dat eind december in de raad komt.

De grensoorlog speelt al jaren en wordt meestal met een knipoog gevoerd. Schiermonnikoog (1.000 inwoners) hoort bij Friesland, maar is Groningen binnengewandeld. Willen Friezen wel bij Groningen horen? Nee natuurlijk. Moet er een eilander referendum komen, zoals de Groningse gedeputeerde H. Bleker twee jaar geleden suggereerde? Nee, zei toenmalig burgemeester B. Fennema van Schier. Grenscorrectie is wel nodig, omdat in geval van calamiteiten taken en verantwoordelijkheden duidelijk moeten liggen, vond hij. Dus kwam het onderwerp deze zomer opnieuw op de agenda. Grenscorrectie ja, vindt de raad. Maar Eemsmond hiervoor geld toesteken, nee. Dat is niet billijk, vindt raadslid Carette. ,,Wij krijgen weliswaar extra geld uit het gemeentefonds, maar tegelijkertijd krijgen we er ook extra verantwoordelijkheden bij.''

Burgemeester G. Renkema (CDA) van Eemsmond stelt dat vergoedingen bij grenscorrecties ,,niet ongebruikelijk'' zijn. ,,De colleges van onze gemeente en Schier vonden compensatie niet onredelijk. Nu moet Schier de discussie hierover onderling maar voeren'', zegt hij diplomatiek.

De Groningse gedeputeerde H. Bleker (CDA) betreurt dat de raad van Schier dwarsligt. ,,Het is absoluut noodzakelijk dat er een einde komt aan dit conflict. Ik hoop dat de liefde voor Schier bij de raadsleden boven de euro's gaat.'' De liefde? Bleker: ,,Dat ze denken: alla, laten wij onze buurgemeente maar betalen, dan hebben wij een compleet eiland.'' Maar als de raad voet bij stuk houdt? Bleker: ,,Dan moet Fryslân iets ondernemen. Als er wat gebeurt op het Groningse deel op Schier, dan moet de gemeente Eemsmond vanaf Lauwersoog de rampenbestrijding uitoefenen.''