Drie peilmethodes

De drie opiniepeilers hanteren verschillende methodes. Maurice de Hond peilt aan de hand van een vragenlijst met daarop de namen van de partijen. Hij peilt onder 800 à 1.200 vaste respondenten via internet. Af en toe voert hij een telefonische controle uit op de internetpeiling. Voordeel: de snelheid en frequentie. Nadeel: door de bijgevoegde nieuwsbrief en het noemen van de partijen reageren mensen anders dan bij `echte' verkiezingen.

Interview-NSS belt dagelijks honderd willekeurige mensen en vraagt hen wat ze zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden zijn zonder de namen van de partijen te noemen. De resultaten van twee weken bellen (twaalf dagen peilen, niet op zondag) wordt gemiddeld en wekelijks gepresenteerd. Voordeel: redelijk natuurgetrouwe weergave. Nadeel: niet actueel, plotselinge verschuivingen in voorkeur worden `gedempt' door gemiddelden te nemen.

TNS NIPO peilt wekelijks enkele honderden mensen uit een vaste groep mensen, de TNS NIPObase, met ongeveer 200.000 mogelijke respondenten. De peiling van vorige week werd gedaan onder bijna 1.500 respondenten. Ook werden 566 VVD'ers gevraagd om hun mening te geven over het politiek leiderschap in de partij. Voordeel: snelheid. Nadeel: Vaste groep respondenten kan anticiperend antwoorden omdat ze aan veel onderzoeken meewerken.