Buiging van Japanners is hoffelijk en respectvol 1

Het schudden van handen geeft blijk van wederzijds respect. Het niet willen schudden van een hand wekt daardoor de indruk van respectloosheid, ook als er andere redenen aan ten grondslag liggen. Is in zo'n geval een wederzijdse buiging geen goed alternatief? Hoe hoffelijk en respectvol dat kan zijn doen de Japanners ons voor!

    • Christian Ridder