Balkenende toont zich slechts slippendrager

Als lid van de Nederlandse, democratische samenleving heb ik mijn stem uitgebracht op een regering die ons tot coalitiegenoot heeft gemaakt van de oorlog in Irak. De gezagrijke uitspraken van onze minister-president bleken op leugens en bedrog gebaseerd. Balkenende had zich slechts een volgzame slippendrager van Bush en Blair betoond. Inmiddels zijn wij Nederlanders als coalitiegenoten medeverantwoordelijk voor het oorlogsgeweld in Irak. Zeker, de Nederlandse militairen zullen ter plaatse ook heel nuttig werk doen. Maar het besef van onze medeverantwoordelijkheid voor de puinhopen en doden drukt als een ondragelijke last op mijn geweten en waarschijnlijk op dat van heel wat landgenoten.

Naar mijn mening zou Balkenende, die zo vaak woorden als normen en waarden in de mond neemt, publiekelijk rekenschap moeten afleggen over zijn besluitvorming van indertijd. De wereldgemeenschap zou niet minder moeten eisen van Bush en Blair.

    • Dr. M.E. Pellikaan-Engel
    • Bergen NH