`Zonne-energie in Nederland te duur'

Grootschalig opwekken van elektriciteit met zonlicht is misschien zinvol in de Sahara of in landen als Spanje en Italië, maar niet in Nederland. Hier wordt dat veel te duur. Dat stelde Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) gisteren toen hij een motie van PvdA-Kamerlid Samsom en een motie van CDA-Kamerlid Hessels ontraadde. Beide wilden zonne-energie onderbrengen in de Wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie, op basis waarvan bedrijven die investeren in alternatieve energie een subsidie ontvangen. Brinkhorst geeft de voorkeur aan het ondersteunen van windenergie. De subsidies voor zonne-energie worden betaald uit een bedrag per aansluiting.