Twaalf claims door gladde wegen

Er zijn bij Rijkswaterstaat twaalf claims binnengekomen wegens schade na botsingen op snelwegen die vermoedelijk het gevolg zijn van te glad asfalt. Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat gezegd.

Het gaat om automobilisten die betrokken waren bij ,,onverklaarbare slippartijen'' op de rijksweg A12 tussen Nootdorp en Zoetermeer die vorige maand op drie plaatsen vrijwel tegelijkertijd tot kettingbotsingen leidden. Ook zijn er claims ingediend van automobilisten die betrokken waren bij botsingen op het Prins Clausplein nabij Den Haag, alsmede enkele ,,losse gevallen'' op het rijkswegennet in Zuid-Holland.

Als blijkt dat de ongevallen inderdaad samenhangen met de gladheid van het wegdek, zal Rijkswaterstaat de schade vergoeden. ,,Dan keren we uit'', aldus de woordvoerder. Zekerheid over de relatie met het gladde wegdek moet komen uit onderzoek van de politie. De resultaten daarvan worden medio december verwacht, net als een onderzoek van de Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat naar de oorzaak van de gladheid.

Rijkswaterstaat concludeerde vorig jaar bij een reguliere controle dat het asfalt net onder de norm lag die Rijkswaterstaat aan de stroefheid van de eigen wegen stelt. Na de meting werd besloten tot vervroegd onderhoud, dat echter pas in 2005 zou plaatsvinden. In de tussentijd werden geen snelheidsperkingen ingesteld of waarschuwingsborden geplaatst.

De eventuele kosten voor het honoreren van claims komen ten laste van het onderhoudsbudget van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat.

In totaal voldoet 41 kilometer wegdek in Zuid-Holland niet aan de norm. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) maakte vorige week in een brief aan de Tweede Kamer gewag van een ,,noodsituatie''en laat de betreffende wegvakken nog vóór het einde van het jaar opnieuw asfalteren.

    • Arjen Schreuder