Personalia

Prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt is door het kabinet benoemd als staatsraad. Hij zal op 1 januari toetreden tot de Raad van State. Prof. Schuyt (1943) is momenteel lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en tevens hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.