Peijs krijgt forse kritiek van Kamer

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) kreeg gisteren forse kritiek van de Tweede Kamer bij begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat. PvdA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie verweten haar een gebrek aan visie.

Een meerderheid van CDA, VVD en LPF pleitte voor meer geld voor de bestrijding van files. De minister moet dat geld gebruiken voor uitbreiding van lokale en regionale wegen, menen de fracties. Zo wil CDA-kamerlid Van Hijum de korting van 140 miljoen die in de begroting wordt voorgesteld op de aanleg van spitsstroken, besteden aan lokale en regionale wegen. Volgens hem zorgen de gebieden rond de steden voor grotere problemen dan de hoofdsnelwegen.

VVD'er Hofstra wil het benodigde geld voor lokale en regionale wegen weghalen door een bezuiniging van vijf procent op het budget voor achterstallig onderhoud aan weg en spoor. Hij vindt dat Peijs ervoor zou moeten zorgen dat de files in ieder geval niet langer worden, in plaats van zich te concentreren op onderhoud en `megaprojecten' als de tweede Maasvlakte en de HSL-Zuid, . ,,Te weinig visie, te weinig daadkracht en te weinig doelmatigheid'', zo betitelt hij het beleid van de minister.

De PvdA verwijt de minister gebrekkig beleid juist omdat ze nieuw asfalt aanlegt. Kamerlid Dijksma noemt de nota Mobiliteit waarin Peijs de bereikbaarheid van de steden bespreekt ,,volstrekt visieloos.'' De partij vindt dat onderhoud van bestaande wegen voor zou moeten gaan en wijst daarbij op de gladde wegen in Zuid-Holland. ,,Een soap'', zegt Dijksma.

Zij vindt ook dat de minister te weinig innovatief is. De PvdA wil 200 miljoen overhevelen van het budget voor aanleg van nieuw asfalt naar een op te richten innovatiefonds voor het openbaar vervoer. Experimenten voor een betere aansluiting tussen openbaar vervoer, auto en fiets, gratis openbaar vervoer en alternatieve dienstregelingen moeten daarmee betaald worden.

Ook D66 wil meer vernieuwende voorstellen van de minister. Files worden niet alleen verholpen door meer wegen, er moet ook flexibeler gewerkt worden. De partij wil dat Peijs met het kabinet en de sociale partners gaat praten over de mogelijkheid om meer op zaterdag te werken, maar ziet dat niet gebeuren.