Offensief VS tegen rebellen bij Jabala

Amerikaanse en Iraakse troepen zijn gisteren ten zuidwesten van Bagdad begonnen aan een nieuw offensief tegen verzetshaarden van sunnitische rebellen. De militaire operatie, waaraan ook enkele Britse eenheden meedoen, begon in de stad Jabala, maar zal volgens een Amerikaanse militaire woordvoerder de komende dagen worden uitgebreid tot de hele sunnitische `driehoek van de dood'.

Het offensief komt twee weken na het begin van de Amerikaanse aanval op sunnitische strijders in Falluja. Volgens de Amerikaanse woordvoerder zijn er naar schatting 5.000 soldaten bij betrokken.

Voor de Iraakse interim-regering is beteugeling van de sunnitische rebellie cruciaal in verband met de beoogde verkiezingen over twee maanden. Gisteren kreeg zij daarvoor brede steun op de slotdag van de tweedaagse internationale conferentie over de toekomst van Irak in de Egyptische badplaats Sharm al-Sheikh. In de gezamenlijke slotverklaring betuigen zowel de oorspronkelijke voor- als tegenstanders van de Amerikaanse inval in Irak hun steun aan de verkiezingsagenda, en veroordelen zij unaniem ,,alle daden van terrorisme in Irak''. Ook roepen zij de Iraakse regering op om ,,op resolute wijze'' af te rekenen met terrorisme. In de slotverklaring is niets terug te vinden van kritiek die de afgelopen tijd werd geventileerd over het harde Amerikaanse optreden tegen de sunnitische rebellen in Falluja. Alleen worden ,,alle partijen'' in algemene bewoordingen opgeroepen ,,buitensporig geweld te vermijden en terughoudendheid te betrachten'' teneinde burgerslachtoffers te voorkomen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, toonde zich tevreden over de uitkomst van het beraad. Alle ongeveer twintig landen waren het eens over de noodzaak van steun aan het Iraakse verkiezingsproces, zei hij. En, zei hij, opvallend was dat geen van de Arabische (buur)staten aandrong op uitstel van de verkiezingen, ook niet de landen die kritisch zijn over de Amerikaanse interventie in Irak.