Nooit meer sociale lasten voor klussen door zelfstandigen

Bedrijven die opdrachten geven aan zelfstandige ondernemers hebben vanaf 1 januari volgend jaar de zekerheid dat zij voor hun opdrachtnemers geen premies voor werknemersverzekeringen of loonbelasting hoeven te betalen.

Voorwaarde is wel dat de zelfstandigen in kwestie beschikken over een zogenoemde verklaring arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst.

De Tweede Kamer is gisteren met algemene stemmen akkoord gegaan met een wetswijziging die dat regelt.

De VAR is een verklaring van de Belastingdienst waarin staat dat de aanvrager zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder is. Het bezit van deze verklaring was voorheen geen garantie voor opdrachtgevers dat zij achteraf geen premies of belasting hoefden te betalen voor hun opdrachtnemers. Straks dus wel.

De zelfstandigheidsverklaring, die op zichzelf dus niet nieuw is, werd tot nu toe maar voor één kalenderjaar afgegeven. Op voorstel van de VVD-fractie in de Tweede Kamer is nu besloten dat de VAR twee jaar geldt voor opdrachten die doorlopen in het volgende jaar. De opdracht moet dan wel voor 1 november zijn verleend.

De verlengde vrijwaring van premie- en belastingplicht geldt alleen voor die opdracht en duurt maximaal één jaar. De bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid garanderen dat iedere zelfstandige elk jaar vóór 1 november over de verklaring kan beschikken.

De zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder die op basis van de verklaring werkt, heeft bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid geen recht op een WW- of WAO-uitkering, omdat

er geen premies voor zijn afgedragen.

Met de nieuwe VAR willen de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het zelfstandige ondernemerschap aantrekkelijker maken. De regering komt hiermee tegemoet aan kritiek van onder meer organisaties van zelfstandigen op de huidige regeling.

Minister De Geus stond aanvankelijk huiverig tegenover een VAR voor twee jaar, omdat hij bang was voor misbruik. Maar na overleg met het ministerie van Financiën, en na toevoeging van de voorwaarde dat de opdracht voor 1 november moet zijn verleend, heeft hij er toch mee ingestemd.