Nedlloyd taboe voor Kroes

Europees mededingingscommissaris Neelie Kroes is op de tweede werkdag in haar nieuwe baan al geconfronteerd met een zaak die ze niet zelf mag behandelen wegens de schijn van een belangenconflict. Het gaat om een transactie van rederij P&O Nedlloyd en het containeroverslagbedrijf ECT, die samen het beheer in een joint venture in 2007 het beheer gaan voeren over containeroverslagterminal Euromax Beheer BV in Rotterdam. Kroes zat tot september 2004 in de raad van commissarissen van P&O Nedlloyd. Het dossier werd gisteren in Brussel aangemeld. P&O Nedlloyd omschrijft het dossier als niet meer dan ,,een formaliteit'', maar de naam van Kroes in verband met de rederij wekt te veel de schijn op van belangenverstrengeling.

De Nederlandse eurocommissaris heeft voor haar aantreden een gedragscode onderschreven die bepaalt dat zij zich een jaar lang onthoudt van dossiers die te maken hebben met bedrijven waar ze een functie heeft bekleed. Bovendien zal zij in haar gehele ambtsperiode geen enkel dossier behandelen van bedrijven waarvoor ze werkte, indien het gaat om een kwestie die al speelde in de periode waarin zij bij het bedrijf in kwestie een functie had.

Het dossier van P&O Nedlloyd valt in de eerste categorie. Kroes heeft de zaak daarom aan Commissie-voorzitter Barroso overgedragen, die het dossier zelf in handen kan nemen of er een andere eurocommissaris mee kan belasten.

De woordvoerder van Kroes zei vorige week al dat de Nederlandse eurocommissaris zich wegens eerdere bedrijfsfuncties van ,,drie van de ongeveer duizend'' reeds lopende dossiers onthoudt. Het gaat om mogelijke kartelafspraken bij MM2 (mobiele telefonie) en Ballast Nedam (bitumen voor wegenbouw) en zogenoemde lijnvaartconferenties in de zeevaart. De woordvoerder onderstreepte gisteren dat zij zich bij fusies maximaal een jaar van bepaalde dossiers zal onthouden ,,omdat zulke operaties door hun aard over de toekomst gaan''.