Justitie onderzoekt ambtelijke corruptie

Justitie en politie gaan onderzoeken of allochtone dienstverleners, zoals ambtenaren of tolken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, gevoeliger zijn voor corruptie dan autochtone dienstverleners.

Dat schrijven de hoofdcommissarissen van politie aan de Tweede Kamer. Ook wordt onderzocht of criminelen journalisten misbruiken om een gunstig beeld van zichzelf neer te zetten of de overheid in diskrediet te brengen.

Volgens de raad vormen allochtone dienstverleners een ,,kwetsbare beroepsgroep'', vanwege hun dubbele loyaliteit – ,,enerzijd richting werkgever, anderzijds loyaliteit langs etnische, culturele of religieuze lijnen''.

De hoofdcommissarissen reageren met hun schrijven op het rapport Nationaal dreigingsbeeld zware of georganiseerde criminaliteit van de dienst Nationale Recherche Informatie (dNRI), dat afgelopen zomer verscheen. Daarin stond dat sommige advocaten betrokken zijn bij financiële malversaties van hun cliënten. Ook zouden criminelen pogingen doen ambtenaren om te kopen en journalisten te gebruiken om vertrouwelijke opsporingsdossiers te laten lekken.

De Raad van Hoofdcommissarissen wil gegevens over corruptiepraktijken bij allochtone dienstverleners die zij tegenkomt in lopende onderzoeken inventariseren. Daarna wil de raad die doorspelen aan relevante organisaties als het openbaar bestuur of de betrokken brancheorganisaties.

Zwaardere opsporingsonderzoeken moeten in de toekomst door de recherche worden afgesloten met een advies aan organisaties, zoals banken of de overheid. In dat advies moet staan hoe herhaling van het delict voorkomen moet worden. De politietop vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken daarbij een coördinerende rol moet spelen.

Volgens korpschef R. Bik van het regiokorps Zuid-Holland werkt de recherche weliswaar met `gesloten informatieregimes', zoals politieregisters, wat rapporteren aan bijvoorbeeld het openbaar bestuur vooralsnog belemmert. Maar is er wetswijziging op komst die daarin verandering brengt. ,,En desnoods moet er nog aanvullende wetgeving komen. De tijd is er rijp voor discussie daarover.''

Afgelopen zomer schakelde de Amsterdamse politie de rijksrecherche in nadat vertrouwelijke opsporingsdossiers over liquidatieonderzoeken ontvreemd waren en vervolgens opdoken in het criminele circuit en in een aantal media.

GEVAAR: pagina 2

    • Jos Verlaan