Handdruk is simpele beleefdheidsuiting 2

Werkelijk verbijsterd ben ik door de reacties van de briefschrijvers in NRC Handelsblad van 23 november naar aanleiding van de botte weigering van imam Ahmad Salam om de hand van minister Verdonk te schudden. Daar moest begrip voor opgebracht worden.

Pardon? We praten hier over twee volwassen mensen die samen enkele problemen in deze maatschappij moeten oplossen. En die begroeten elkaar met een handdruk, een simpele begroetings- en beleefdheidsuiting die in tientallen landen, al eeuwen lang, door miljoenen mensen gebruikt wordt. En dat wéét de imam. Dat wist hij op het moment dat hij bewust en vrijwillig koos om te gaan wonen en werken in een van deze landen. Een handeling die nooit heeft geleid en ook niet kan leiden tot de gevreesde ontuchtige handelingen.

Maar elke regel die onderscheid maakt tussen man of vrouw hoe nobel ook bedoeld door de bedenkers hiervan kan wel gemakkelijk leiden tot verder (en onvrijwillig) onderscheid tussen mannen en vrouwen en dient dus met man en macht bestreden te worden.

    • Laura Andeweg-Waalboer Rotterdam