Handdruk is simpele beleefdheidsuiting 1

De reacties op de beelden van het NOS-Journaal van 20 november gaan vrijwel uitsluitend over de weigering van een imam om minister Verdonk de hand te schudden. Alleen Frits Abrahams noemt op de Achterpagina (21 november) een ander aspect: haar wat `intimiderende' houding toen zij aankondigde de discussie met de heren volgend jaar in het Nederlands te willen voeren.

Ik daag minister Verdonk uit de imams te verrassen en het gesprek dan in het Arabisch te voeren: `gewoon' een jaar naar een Arabisch sprekend land te gaan en daar 540 uur les in die taal te volgen. En dan niet bij een chic privé-instituut, maar zoals de gemiddelde inburgeraar in Nederland het moet doen. Dus bij een equivalent van een van de Regionale Opleidings Centra, waar gewerkt wordt met groepen van rond de 20 cursisten en waar binnenkort veel ervaren docenten op straat gezet worden. Omdat er volgend jaar 77 miljoen euro bezuinigd moet worden.

    • Docent Nederlands Als Tweede Taal
    • Henny van Santen