Brazauskas blijft

VILNIUS, 24 NOV. - President Valdas Adamkus van Litouwen heeft demissionair premier Algirdas Brazauskas gevraagd een nieuw kabinet te formeren. De 72-jarige sociaal-democraat heeft daarvoor in beginsel twee weken de tijd. De formatieopdracht volgt op het vierpartijenakkoord dat de sociaal-democraten, de centrum-linkse Nieuwe Partij, de onlangs opgerichte Partij van de Arbeid (DP) en de linkse Boerenunie bereikten na de verkiezingen van vorige maand. De vier partijen bezetten 85 van de 141 zetels in het Litouwse parlement.