Bidders gezocht op ministerie

Bidders gezocht! Op de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Defensie en Onderwijs zijn ze nog niet voorhanden. Maar op andere ministeries, zoals Justitie, Buitenlandse Zaken of Sociale Zaken zijn ze er wel: ambtenaren die elkaar dagelijks tijdens de lunch opzoeken voor gebed. Ze bidden voor het Koninklijk Huis, de minister-president, het voltallige kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en topambtenaren. ,,Om ze te laten aanraken door Zijn Liefde'', vermeldt de website van deze christelijke ambtenaren, www.rijksgebed.nl.

De site is een initiatief van Maarten Verhoef, ambtenaar op het ministerie van Justitie. Inmiddels zijn zo'n 200 rijksambtenaren betrokken bij deze gebedssessies, waardoor er dagelijks op een van de ministeries bijeenkomsten zijn.

,,Noem het geestelijke fitness'', aldus Verhoef. ,,Zo hebben we op de dag dat Theo van Gogh vermoord werd, gebeden om wijsheid en rust in de reacties daarop. Toen we minister Donner 's avonds inderdaad om rust in de reacties hoorden pleiten, hebben we elkaar even indringend aangekeken.''

Donner weet van het initiatief, aldus Verhoef. ,,Ik ben protocollair medewerker op het ministerie en Donner heeft me er een keer op aangesproken. Hij ondersteunt wat we doen. Volgend jaar bidt hij zelf een keer mee in de Waalse Kerk.''

De initiatiefnemer van dergelijke sessies in de Tweede Kamer, H. Verbrugge, denkt dat er kracht uitgaat van zo'n gebed. ,,De laatste keer dat wij bijeen waren, hebben we gebeden dat er een sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers zou komen. Daar hadden we eerder voor gebeden. Of dat een bijdrage heeft geleverd, is natuurlijk niet te meten, maar het maakt volgens ons wel uit, anders zouden we het niet doen.''