Berlusconi wil europact aanpassen

De Italiaanse premier Berlusconi heeft fungerend voorzitter Balkenende van de Europese Unie gisteren per brief verzocht om nieuwe onderhandelingen over het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro. Dat heeft een woordvoerder van Berlusconi laten weten.

Berlusconi wil heronderhandelen over de in het Verdrag van Maastricht vastgelegde criteria voor financieringstekorten. De Italiaanse premier heeft daarover gisteravond ook telefonisch met premier Balkenende gesproken, meldt persbureau Reuters.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa roept Berlusconi in de brief aan Balkenende op tot een nieuw debat over het pact in aanloop naar de EU-top in maart. Berlusconi liet eerder weten het pact te willen verruimen om meer economische groei mogelijk te maken. Concreet wil de Italiaanse premier hiertoe de belastingen verlagen. Daardoor overschrijdt Italië naar verwachting de in het pact vastgelegde norm voor het financieringstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product

Berlusconi stuit met zijn voornemen om de belasting te verlagen op tegenstand binnen zijn eigen regering. Italië gaat volgend jaar naar de stembus voor lokale verkiezingen. De parlementsverkiezingen staan voor voorjaar 2006 op de agenda, maar kunnen worden vervroegd. In de peilingen staat Berlusconi's Forza Italia-partij er niet goed voor. Eén van Berlusconi's coalitiegenoten, de oud-beoogd eurocommissaris Buttiglione, vroeg zich gisteren in de krant Il Foglio af waar Berlusconi de belastingverlaging van wil betalen. ,,Welke begrotingsposten worden verlaagd?''

Ook voorzitter Barroso van de Europese Commissie ging in uitlatingen tegenover de Italiaanse krant Corriere della Sera in op deze kwestie. Volgens Barroso kan het pact wel worden gewijzigd, maar niet worden `vervormd'. ,,De oplossing van het probleem is niet het opnieuw ter discussie te stellen van de essentie van het pact.''

Barroso meent dat de eurogroep op dit punt is verdeeld in twee kampen. ,,Sommigen willen het pact zo wijzigen dat het wordt vervormd. Anderen willen het laten zoals het is. Als een overheid de belastingen wil verlagen, moet zij ook de uitgaven verlagen. Zij die de groei willen stimuleren door de uitgaven te verhogen vergissen zich'', aldus Barroso. Eerder al drongen Frankrijk en Duitsland aan op een flexibler pact om de economische groei te kunnen stimuleren met meer overheidsuitgaven.