Antiterreurplan Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil terrorisme bestrijden door de verspreiding van extremistische propaganda tegen te gaan, discriminatie harder aan te pakken en het ,,wij-gevoel'' van Amsterdammers te vergroten. Dat staat in het actieplan `Wij Amsterdammers' dat is opgesteld naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh.

De nota zou vanmiddag worden besproken in de gemeenteraad. Het actieplan geeft met name een overzicht van de mogelijkheden om terrorisme aan te pakken. Daarvoor moet radicalisering worden tegengegaan en polarisatie tussen bevolkingsgroepen worden voorkomen. Over concrete maatregelen om dat te bereiken, gaan betrokken partijen de komende tijd overleggen.

Het college denkt dat het Bureau bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit ingezet kan worden bij de aanpak van terrorisme. Bijvoorbeeld met het project Doorzon, gericht op bestrijding van criminele bewoning, het aanpakken van belhuizen en onderzoek naar misbruik van subsidies.

Door discriminatie tegen te gaan, moet voorkomen worden dat jongeren zich uitgesloten voelen en daardoor ontvankelijk zijn voor de extremistische islam. Ook slechte scholing en werkloosheid moeten aangepakt worden, omdat ze volgens de gemeente kunnen leiden tot uitsluiting.

Er moet een `informatiehuis' worden gebouwd waarin alle bestaande bestanden terechtkomen en ,,de ogen en oren van ambtenaren'' optimaal gebruikt zullen worden. Ook wil de gemeente onderzoeken hoe burgers gestimuleerd kunnen worden om met informatie te komen en oplettend te zijn.

De nota gaat niet alleen in op de aanpak van de extremistische islam, maar ook van niet-moslims die de islam uit de maatschappij willen verwijderen. Alle Amsterdammers moet duidelijk worden gemaakt dat ,,het van groot belang is dat de islam, in een gemoderniseerde vorm, een erkende, gerespecteerde en volwaardige plek krijgt in de samenleving''.

Daarnaast wil de gemeente een plan van aanpak opstellen om het ,,wij-gevoel en geloof in de stad te vesterken'', door middel van onderwijs, cultuur en sport. Met ,,wij'' bedoelt de gemeente alle Amsterdammers die geweld afwijzen en ,,de basisregels van onze samenleving accepteren''.