A'dam mag niet bouwen in IJburg

Amsterdam mag nog niet beginnen met de aanleg van de tweede fase van stadswijk IJburg. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Volgens de raad zijn de gevolgen voor het milieu in het IJmeer onvoldoende onderzocht. De gemeente Amsterdam moet nu met een nieuw bestemmingsplan komen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn de gevolgen van de uitspraak ,,rampzalig''.

De tweede fase van de nieuwe Amsterdamse wijk bestaat uit de aanleg van vier kunstmatige eilanden in het IJmeer, waarop in totaal circa 8.500 woningen moeten komen. De gemeente zou over een paar maanden met de aanleg van de kunstmatige eilanden beginnen, maar moet dat nu uitstellen tot het nieuwe bestemmingsplan is goedgekeurd.

De bouwlocatie van de stadswijk in het IJmeer wordt grotendeels omsloten door een gebied dat op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ). Uit de kaart van het bestemmingsplan kan ten onrechte niet worden afgeleid of de gehele bouwlocatie buiten de SBZ komt te liggen. Verder wijst de Raad van State erop dat het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de bouw van de stadswijk voor de vogelsoorten in de SBZ niet volledig is.

De Vereniging tot behoud van het IJsselmeer en de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord hadden beroep ingesteld tegen de goedkeuring van de provincie Noord-Holland van het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam. Dat goedkeuringsbesluit is nu door de Raad van State vernietigd. Ook heeft de raad zelf goedkeuring aan het bestemmingsplan onthouden. Gevolg is dat de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan opnieuw moet gaan vaststellen.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Amsterdam gaat het in ieder geval een jaar duren voor er een nieuw bestemmingsplan ligt, maar wordt er rekening gehouden met een veel langere vertraging. ,,Dit is een enorme terugslag.'' Door het besluit van de Raad van State loopt de aanpak van de woningnood in Amsterdam ernstige vertraging op.

,,IJburg is een goede oplossing voor de woningnood, maar dat gaat nu veel langer duren. Zo wordt het wel heel moeilijk om woningen te realiseren'', aldus de woordvoerster.