Wöltgens: staatsreligie

Minister-president Balkenende (CDA), ooit kampioen van het ,,maatschappelijk middenveld'', leidt nu een kabinet dat Nederland wil opzadelen met een ,,staatsreligie'' van Jacobijnse snit, waarbij het privé-domein ondergeschikt wordt gemaakt aan politieke doelstellingen. Dat schrijft de voormalige PvdA-fractievoorzitter Thijs Wöltgens in het vandaag verschenen jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004.

Wöltgens beschuldigt het kabinet ervan niet de scheiding van kerk en staat te willen handhaven maar , in het kader van een eigen vorm van fundamentalisme , te streven naar een onderschikking van de kerk aan de staat.

Als teken van die ontwikkeling noemt Wöltgens de bij veel parlementariërs bestaande neiging om bij elke denkbare gelegenheid wetswijzigingen te eisen: ,,Iedere opening van de ochtendkrant is grond voor opgewonden wetgevingsactivisme. Tussen wet en willekeur valt niet meer te onderscheiden''. De gedachte dat de samenleving ,,maakbaar is'', vroeger ,,een links patent'', blijkt op rechts te zijn overgegaan, en richt zich volgens de PvdA'er vooral ook tegen de privésfeer: ,,De opvoeding van jonge moslims is te belangrijk om ze aan de ouders over te laten. De verhouding man-vrouw is te belangrijk om aan de keuze van het gezin over te laten''.