Uitstel regels vervoer dieren

Landbouwministers van de Europese Unie hebben gisteren een deelakkoord bereikt over verbetering van omstandigheden bij dierentransporten, maar een besluit over maximale reistijden wegens onenigheid met vier jaar uitgesteld. Tot de maatregelen behoren verplichte temperatuurcontrole, mechanische ventilatie en een satellietvolgsysteem (vanaf 2007) in vrachtauto's. Transporteurs, handelaren, chauffeurs, beheerders van rustplaatsen en slachthuizen en boeren kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen.