Treinverkeer op zijn kop door lekkage

Rond het station Arnhem zijn gisteren 25 mensen onwel geworden doordat een vluchtige vloeistof uit een tankwagon was gelekt. Na onderzoek bleek dat een vleugelmoer van een deksel niet goed was aangedraaid.

De wagon was gevuld met methyl-tertiare-butylether (MTBE), een ontvlambare verbinding die wordt toegevoegd aan benzine om de verbranding te verbeteren en het octaangetal te verhogen.

De mensen die in de buurt van de trein kwamen, hulpverleners en politieagenten, klaagden over problemen met de ademhaling, pijn aan de ogen, misselijkheid en hoofdpijn. Zeventien mensen die op de spoedeisende hulp van het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem zijn onderzocht, konden allen zonder behandeling naar huis.

De speurtocht naar de oorzaak van de klachten zette gisteren het treinverkeer rond Arnhem op zijn kop. 's Ochtends kreeg de politie meldingen uit station Nijmegen en van een wandelaar bij Elst dat er een stinkende trein langs was gereden. Hierop werd de trein op het perron bij Arnhem tot stilstand gebracht. Maar metingen toonden geen lekkage aan bij de twintig ketelwagens. Na een uur zette de trein zich weer in beweging.

Kort hierop kwamen er klachten van de machinist en een conducteur van de stoptrein naar Zutphen. Zij hadden in de buurt van de goederentrein gestaan. De stoptrein werd in Dieren uitvoerig onderzocht. Nadat er daarna klachten kwamen van politieagenten, hulpverleners en NS-medewerkers die bij de ontruiming van het Arnhemse station waren betrokken, verplaatste het onderzoek zich weer naar de goederentrein. De brandweer kreeg in de loop van de dag assistentie van onderzoekers van het RIVM. Pas in de avond werd het euvel ontdekt.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Arnhem is het aannemelijk dat er tijdens het rijden en stoppen ,,een heel kleine hoeveelheid'' van de vloeistof uit de wagon is geklotst. Bij stilstand leverden metingen geen resultaat op. De trein is in de loop van de nacht teruggekeerd naar Rotterdam waar gekeken wordt hoeveel er uit de wagon is gelekt.

MTBE geldt niet als een bijzonder gevaarlijke stof bij inademing. Het is een kleurloze vloeistof met een typerende geur. De damp is zwaarder dan lucht. De Gezondheidsraad stelt een advieswaarde voor van 180 mg/m³ over 8 uur gemiddelde concentratie in de lucht.

De lading van de trein is eigendom van Shell en was bestemd voor Shells raffinaderij in Reichstett in de Elzas. Shell kocht de lading van het Italiaanse bedrijf Ecofuel. Een woordvoerder van Shell was wel op de hoogte van de `declaratie' van de lading (een papieren verklaring van de precieze inhoud van de wagons, inclusief eventuele verontreinigingen of nevenproducten), maar wilde hierover geen uitspraken doen. Het Scandinavische bedrijf Odfjell heeft de lading in Rotterdam verladen in een trein die door goederenvervoerder Railion naar de Elzas werd gereden. De wagons zijn door Shell geleasd van het Franse Ermefret en voor vertrek geïnspecteerd door Railion en door Odfjell.