Toekomst van de boeren ligt bij kouseband en bonen

Agrarisch Nederland wordt exotischer. LTO-Nederland ziet een deel van zijn toekomst in de bonen, kouseband en certificering van ritueel geslacht vlees – met dank aan het grote deel allochtonen onder zijn werknemers. De werkgeversorganisatie LTO, die 40.000 moslims als werknemer in haar sector heeft, wilde gisteren duidelijk maken dat in de land- en tuinbouw geen verharding tussen moslims en niet-moslims te zien is na de moord op Theo van Gogh.

,,Er wordt een beeld opgeroepen dat de discussies verharden, maar dat strookt niet met het beeld op de werkvloer'', zei voorzitter Doornbos. De werkgeversorganisatie stelde samen met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) een verklaring op waarin ze aangaf dat de samenwerking goed verloopt én liet weten dat ze openstaat voor het ,,verbreden'' van de markt voor voedingsmiddelen.

Waarom stelt een werkgeversorganisatie een verklaring op met een moslimorganisatie als er geen religieuze problemen zijn? Volgens Doornbos had LTO ,,behoefte aan dat signaal'' omdat ,,u ons ook moet zien als een maatschappelijke organisatie''.

Dus tekenden de agrarische en de moslimorganisatie op dat ,,ook de samenleving het onderscheid moet maken tussen de gewone Nederlanders (moslims en anderen) en een zeer kleine groep terroristen''.

De goede verhoudingen worden ook praktisch ingezet. Volgens D. Boujoufi, de tweede voorzitter van het CMO, gaat de moskee in de toekomst ,,een grote rol spelen in de verspreiding van cursussen'' van LTO. Met Doornbos denkt hij dat het percentage allochtonen in de landbouw zal toenemen. Volgens de LTO'er groeien Nederlanders niet meer op met het landbouwvak, terwijl veel allochtonen uit landen komen waar ze zich ,,van nature beter thuis voelen in de land- en tuinbouw''.

I. Akel vindt het als directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders prima dat LTO een positief beeld wil geven, maar ziet wel complicaties.

Volgens hem hebben veel zaken niets te maken met het al of niet moslim zijn, terwijl ,,alles nu langs religieuze scheidslijnen wordt beoordeeld''.