Tekort aan goed personeel Defensie

Door de ingrijpende bezuinigingsoperatie van het ministerie van Defensie zijn veel goed gekwalificeerde mensen vertrokken en kampt het departement nu over de hele linie met personeelstekorten.

Staatssecretaris Van der Knaap sprak gisteren in de Tweede Kamer van ,,een geweldige mismatch'', die zich had voorgedaan in het personeelsbestand. Juist goede mensen die elders zonder veel moeite emplooi konden vinden, maakten gebruik van de aantrekkelijke afvloeiingsregeling, die Defensie vertrekkende werknemers in het vooruitzicht stelde. ,,Niet altijd de juiste mensen vertrokken'', aldus Van der Knaap.

Vorig jaar kondigde Defensie aan dat 11.700 mensen zouden moeten afvloeien in de kabinetsperiode 2003 tot 2007. Gedwongen ontslagen zijn daarbij tot nu toe vermeden. Inmiddels werken er nog zo'n 65.000 mensen bij Defensie.

De bezuinigingen sloegen in het bijzonder gaten onder de jonge recruten, de zogeheten BBT'ers. Van der Knaap erkende gisteren dat dit een probleem voor Defensie is geworden. De staatssecretaris beraadt zich op een systeem dat garanties biedt dat voldoende ,,jonge krijgers'' blijven instromen bij Defensie.

De Kamer toonde zich gisteren ongerust over de gang van zaken bij Defensie. Vooral de PvdA en GroenLinks hadden kritiek op het gevoerde personeelsbeleid. PvdA-woordvoerster Eijsink wees op de onrust, die bij de werknemers van Defensie is ontstaan door de grote bezuinigingen. Haar collega Karimi (GroenLinks) gaf Van der Knaap zelfs ronduit een onvoldoende. Volgens haar is er sprake geweest van ,,geweldig mismanagement''.

Van der Knaap verdedigde zich door er op te wijzen dat er vorig jaar geen tijd was - als gevolg van de snelheid waarmee de bezuinigingen moesten worden uitgevoerd - om de reductie in het personeel zorgvuldig af te werken. Inmiddels is er meer gelegenheid om het personeel op een individuele basis te beoordelen.

Van der Knaap zei gisteren verder te streven naar een goede balans tussen mannen en vrouwen bij de krijgsmacht. Daaraan schort het tot nu toe, constateerde hij. Bij Defensie bestaat slechts tien procent van het personeel uit vrouwen. De staatssecretaris beloofde zich in te zetten voor de benoeming van een eerste vrouwelijke generaal. Bij nader inzien achtte hij het onwenselijk de toelatingseisen voor de mariniers te verzachten om het voor vrouwen zo aantrekkelijker te maken tot het elitekorps toe te treden. Eerder had Van der Knaap daarop gezinspeeld. ,,Het valt niet mee om in een mannenorganisatie te werken'', spotte Van der Knaap tegenover de overwegend vrouwelijke woordvoerders in de Tweede Kamer. Die spoorden hem op hun beurt aan de houding jegens vrouwen op Defensie meer in overeestemming te brengen met moderne opvattingen over de rol van de vrouw.