Stellingen

De wettelijke betekenis van het ronde, rode verkeersbord met de horizontale witte streep wordt door automobilisten steeds vaker anders geïnterpreteerd, namelijk dat de straat achteruit ingereden dient te worden.

Jaap Klein, Rijksuniversiteit Groningen

De toenemende regelgeving op het gebied van veiligheid creëert een schijnzekerheid en kan zelfs leiden tot gevaarlijke situaties doordat de bevolking niet meer gewend is eigen verantwoordelijkheid te dragen.

Jeroen Pouwels, Wageningen Universiteit

Rectificatie / Gerectificeerd

Jaap Klijn

Een van de bijdragen in de rubriek Stellingen (23 november, pagina 8) werd toegeschreven aan de Groninger promovendus Jaap Klein. Zijn naam luidt Jaap Klijn.